Wist je dat je vanaf 5 oktober gebruik kunt maken van de subsidie Energie-efficiënte glastuinbouw (EG)? Met deze subsidie kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden energiebesparende maatregelen nemen. Het openstellingsbedrag bedraagt €58 miljoen. Maximaal 20% van de investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen gesubsidieerd worden. Het openstellingsbedrag is inmiddels overtekend, maar bij eerdere regelingen is het budget opgehoogd. Inschrijven is dus nog steeds zinvol!

Kijk voor meer informatie over de EG regeling op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eg

Naast de EG-regeling kunnen de glastuinbouwbedrijven in de gemeente Emmen gebruik maken van de Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw (SRLE). Hiermee kunnen de bedrijven een subsidie aanvragen voor innovatie en verduurzaming van hun bedrijf.

De stimuleringsregeling heeft als doel:
– Ondernemers in de glastuinbouwgebieden in de gemeente Emmen te stimuleren tot innovatie en verduurzaming;
– De ruimtelijke kwaliteit in de glastuinbouwgebieden in de gemeente Emmen te verbeteren;
– Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat te stellen een betaalde baan te verwerven in de glastuinbouw.

Het subsidieplafond voor deze Stimuleringsregeling is 400.000 euro.

Kijk voor hier voor meer info over de SRLE-regeling.