Inge Bergsma – de Vries
Voorzitter & Directeur Drenthe Growers BV

Rieke Grooten
Secretaris & Projectleider Communicatie Communicatie LTO Noord

Romkje de Hoop
Penningmeester & Eigenaar Tuincentrum en Kwekerij de Triemen

Coen de Jong
Vice – Voorzitter & Bedrijfsmanager Aardse Orchids

Bastiaan Pellikaan
Algemeen Bestuurslid & Voorzitter College van Bestuur Aeres

Martin Eising
Algemeen Bestuurslid & Directeur Coöperatieve Rabobank Het Drentse Land