In de tuinbouwsector hebben wij één grote doelgroep aan het werk, onze internationale medewerkers. En niet alleen wij, maar vele sectoren zijn afhankelijk van deze doelgroep. Zij zijn essentieel om onze bedrijven te kunnen laten draaien. Ondanks de robotisering en ondanks onze lobby in het onderwijs. Tevens wordt met de verduurzaming, de vraag naar internationale medewerkers alleen maar groter. Daarbij hoort goede huisvesting! Met de ruimte die er in het Noorden is en het tekort aan woningen, zou goed beleid voor deze doelgroep toch niet zo moeilijk moeten zijn?

In samenwerking met Greenports Nederland en LTO Nederland organiseren wij een werkbezoek met het thema ‘huisvesting internationale medewerkers’. Geïnteresseerden die te maken hebben met het thema zijn dan welkom bij Drenthe Growers BV. De internationale medewerkers die bij de komkommerkweker werkzaam zijn, wonen en werken op dezelfde locatie. De SNF-gecertificeerde huisvesting is grotendeels gerealiseerd met 80 plekken in units en 60 plekken in arbeidswoningen. Daarnaast zijn er extra voorzieningen zoals een gezamenlijke kantine en een sportveld.

Kom jij mee praten tijdens de bijeenkomst over huisvesting bij Drenthe Growers BV in Erica?

Het werkbezoek begint op maandag 27 november om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur. U wordt bij Drenthe Growers ontvangen met koffie en thee. Inge Bergsma-de Vries van Drenthe Growers geeft een presentatie en leidt u rond door de huisvestingslocatie. De gemeente Emmen is aanwezig om vanuit de gemeente het beleid inzake huisvesting arbeidsmigranten toe te lichten. Dagvoorzitter is Sandra Berenpas, programmamanager van Greenport Noord. Ook is er kort een woord voor Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord en voor Nees van Wolfswinkel, voorzitter van de ‘Bestuurlijke tafel huisvesting internationale medewerkers’.

Aanmelden voor de bijeenkomst? Klik dan hier!