Stop the foodfight!

Het is tijd om het huidige voedselsysteem onder de loep te nemen en de waarheid te erkennen: het is verouderd. Hoewel het systeem in de 20e eeuw in staat was om miljoenen monden te voeden, heeft het een te grote impact op onze omgeving. Onze ecosystemen lijden onder de overmatige uitstoot van schadelijke stoffen, het overmatig gebruik van land en het onnodige leed van talloze dieren. In de 21e eeuw is het cruciaal dat we ons voedselsysteem verduurzamen en hiervoor moeten we alles op alles zetten.

Met Stop the Food Fight project wordt er op verschillende manieren gewerkt aan het schrijven van het nieuwe duurzame voedselverhaal. Geen feitendiscussie, maar een waardengesprek, waarbij we voorbij de hokjesgeest stappen en elkaar respecteren en naar elkaar luisteren. Want als we ruimte geven aan verschillende verhalen en benaderingen kunnen we elkaar juist versterken door onze kennis in te zetten om elkaars zorgen te verlichten en ons gezamenlijke doel te bereiken: de wereld van voldoende gezond en duurzaam voedsel voorzien, op een planeet die floreert.

Kom jij ook meedenken met Karsten en Joris op 6 april?
Ons huidige voedselsysteem is over de datum. Tijd voor verandering! Maar wat is het juiste verhaal? Moet het kleinschaliger, lokaler en meer natuur inclusief of moet het juist intensiever, productiever en technologischer? Of denken we nu in hokjes? Tijdens Kom in de Kas kan je het gesprek aangaan met Karsten en Joris op 6 april om 10:45 aan de Beekweg 40, te Erica. Voor meer informatie over stop the food fight, klik dan hier.