Onze actieagenda is gericht op de 3 pijlers: Sociale Innovatie, Technische Innovatie en Krachtig Ondernemerschap.