Het Nationale Tuinbouwcongres van Greenports Nederland vond dit jaar plaats op 4 oktober in het Naturalis Biodiversity Centre. Deze dag stond in het teken van biodiversiteit, in het bijzonder om het delen van kennis en het leren van elkaar.

Het tuinbouwcongres werd geopend door Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Adri benadrukte nogmaals dat we samen als sector voor een maatschappelijke uitdaging staan en stappen te zetten hebben naar verduurzaming. Demissionair Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema, was ook aanwezig tijdens de opening van het congres. Ook hij benoemde dat wij als sector moeten blijven investeren in verduurzaming, maar dit moet tegelijkertijd ook mogelijk gemaakt worden door de samenleving. “Wij zijn aan zet!”.

Het doel van het tuinbouwcongres was voornamelijk om te leren van elkaar. Drie tuinders die “koplopers” zijn op het gebied van biodiversiteit gaven een beeld van hun bedrijf en hoe zij biodiversiteit terug laten komen. Toon Ebben, Peter van der Avorid en … vertelden hoe zij biodiversiteit hebben gecreëerd binnen hun bedrijf. Het bedrijf van Peter is gespecialiseerd in het opkweken van aardbei- en framboos uitgangsmateriaal. Zij telen in 4 lagen, waardoor de aarde verder ontlast word. Wat zij vroeger op 240 hectare moesten doen, doen zij nu op 1 hectare! Zo hebben ze op een stuk grond wat het bedrijf teruggegeven heeft aan de natuur een wandelpad van 1,8 km aangelegd. Hier heeft de natuur weer de ruimte om te groeien en bloeien en hebben de mensen in de omgeving een mooi stuk natuur terug om van te genieten.

De dag werd verder ingevuld met verschillende workshops om de bezoekers verder mee te nemen in de kansen en uitdagingen waar de sector momenteel voor staat.
De eerste workshop werd ingevuld door Hidde Boersma (schrijver, spreker en maken van de film Paved Paradise, waarin hij pleit voor intensieve landbouw om natuur te sparen) en Joris Lohman ( directeur Foodhub, opgericht om de voedseltransitie te versnellen naar een duurzaam en gezond voedselsysteem). Zij hebben het ‘’Stop the Food Fight project’’ opgericht. Met dit project werken zij op verschillende manieren aan het schrijven van het nieuwe duurzame voedselverhaal. Zij stellen elkaar en het publiek constant de vraag wat wijsheid en waarheid is als het gaat om de biologische teelt en ecomodernisme.

De tweede workshop ging over biodiversiteit en bedrijfsvoering. Gerry Kouwenhoven (MBA, Associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw, Hogeschool Inholland) nam de deelnemers mee in de mogelijke transitiepaden en de kansen en dilemma’s die ondernemers tegenkomen bij het tot waarde brengen van externe inspanningen voor biodiversiteit in de keten. Eveline Stilma (adviseur innovatie plantenteelt bij Greenport West-Holland), Alex Datema (directeur Food & Agri Rabobank Nederland) en José van der Klauw (manager Quality and Sustainability Van Dijk Flora )waren hierbij ook aanwezig. Zij gaven hun visie op deze kansen en dilemma’s.

Jaap Dirkmaat (directeur Nederlands cultuurlandschap) en Toon Ebben (directeur Boomkwekerij Ebben) gaven invulling aan de derde en tevens laatste workshop. Tijdens de workshop kregen de deelnemers een inkijk in het tot nu toe grootste landschapsherstelproject van Nederland “De Ooijpolder” en de realisatie van “Heerlijckheid Land van Cuijk”. De vraag: op welke wijze is het tuinbouwcluster in staat om samen te investeren in een betere natuur inclusieve leefomgeving? stond centraal.

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel, waarin de opgedane kennis volop werd besproken. Iedereen ging vol nieuwe ideeën naar huis!

Bron: Rolf van Koppen