Op woensdagavond 21 juni kwamen ruim 50 partners van Greenport Noord bijeen op de locatie van Drenthe Growers in Erica, Drenthe voor een partnerbijeenkomst.

De avond werd ingeleid door Sandra Berenpas die vanuit Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) als programmanager actief is voor Greenpoort Noord. Met filmpjes van Adri Bom – Lemstra (Voorzitter Greenports Noord) en Jaap Blom (Voorzitter Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur) werd nogmaals het belang van Greenport Noord benadrukt: Hoe belangrijk het is om als netwerk samen te komen om gezamenlijke problemen aan te vliegen en kennis te delen. Via een poll werd live gepeild  welke onderwerpen hoog op de prioriteitenlijst staan bij onze partners en hoe ze hun betrokkenheid bij het netwerk graag zouden zien.

De partnerbijeenkomst was voornamelijk bedoeld om de actieagenda te presenteren en om als netwerk samen te komen. De actieagenda is ontwikkeld vanuit de volgende 3 pijlers: Sociale Innovatie, Technische Innovatie en Krachtig Ondernemerschap. Verder is de website vernieuwd en uitgebreid en staan er de komende twee weken gesprekken op de planning met provincies om verdere financiële ondersteuning te bespreken. Deze financiële ondersteuning zal gebruikt worden om de projecten van de actieagenda in de verschillende provincies te verwezenlijken.

Intussen zijn we aangesloten bij Greenports Nederland waar Sandra Berenpas nu contacten heeft gelegd met de programmanagers van andere Greenports in Nederland.

De avond werd afgesloten met een presentatie door Voorzitter van Greenport Noord, Inge Bergsma – De Vries. We waren te gast op het bedrijf van Inge en haar familie, Drenthe Growers BV.

Ze vertelde onder andere over de geschiedenis van het bedrijf en de ontwikkelingen die ze de laatste jaren hebben doorgemaakt. In 2 groepen zijn we door de komkommerkassen gegaan waarna de avond werd beëindigd met een gezellige borrel.

Bij Greenport Noord zijn momenteel meer dan 100 partners aangesloten vanuit de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Onze partners bestaan uit ondernemers in en rond de tuinbouw, lokale overheid en onderwijsinstellingen. Interesse om ook partner te worden van Greenport Noord? Neem dan contact op via [email protected] of bel 06 3096 3688 of 06 2715 3809. Voor meer informatie ga naar www.greenportnoord.nl