Erica

De glastuinbouw in Emmen zoekt naar oplossingen voor de verduurzaming van hun bedrijven. Het tuinbouwgebied in Erica denkt aan de hand van hun gebiedsvisie hier graag in mee. Zij willen starten met een warmtenet.
Het gebied wil tot het uiteindelijke doel : “een duurzaam economisch glastuinbouwgebied Erica” komen. Het creëren van een warmtenet lijkt voor hun een oplossing. De glastuinbouw in Erica kan de startmotor zijn voor de verduurzaming in Emmen.